Om oss

Vi i Gymnastikringen Rottne vill genom vår verksamhet medverka till hälsofrämjande aktiviteter i vårt samhälle. Vi tror på idén om att rörelse genom hela livet är ett bidrag till god hälsa.

Genom följande värdeord, som på olika sätt samverkar och påverkar varandra, arbetar vi tillsammans för ett gemensamt förhållningssätt:

Glädje: Välkomnande atmosfär och känsla av gemenskap, där respekt och allas lika värde är centrala begrepp och humor en värdefull ingrediens, i strävan mot att skapa lust att delta. Genom variation, kreativitet och nyfiket utforskande skapar vi förutsättningar för ökad kroppskännedom.

Engagemang: Demokrati och delaktighet ska genomsyra vår verksamhet. Vi tar ansvar och visar intresse i vårt uppdrag och agerar och organiserar för att skapa goda förutsättningar för våra deltagare.

Utveckling: Vi strävar efter fysiskt och psykiskt välmående för alla i vår förening. Utbildade ledare är en förutsättning för hållbarhet. Vi utvecklas tillsammans genom att ge positiv feedback och dela erfarenheter med varandra. Vi har säkert och ändamålsenligt material som vi tillsammans har ansvar för att vårda.

Nedan kan ni ta del av Gymnastikringens värdegrund.


Låt oss presentera oss

Träffa våra ledare!

På våra pass möts ni av glädje, energi och ett varmt välkomnande. Vi vill att så många som möjligt ska få uppleva rörelseglädjen tillsammans med oss och är ständigt intresserade av fler ledare med intresse för både gruppträning och barn- och ungdomsgymnastik. Här nedan finner ni våra ledare och en kort presentation om dem.

Lotta Isaksson

Helene Tellander

Karin Ohlin

Linda Gustafsson

Stina Winberg

Ida Andersson

Mathilda Isaksson

Frida Andersdotter

Elin Aldenhamn

Anna Lindqvist

Malin Falk

Elina Gustafsson

Emelie Freij

Tova Ax

Tina Anerland

Ebba Gustafsson

Jenny Bergendorff

Sandra Sturesson


Vilka är styrelsen?

Styrelsen i Gymnastikringen består av vår ordförande Helene Tellander, sekreterare Lotta Isaksson
och kassör Karin Ohlin. Det är även ledamöterna Linda Gustafsson och Viveka Wickström 
samt suppleanterna Vinka Ramirez och Mathilda Isaksson.


Välkommen att bli ledare!

Gymnastikringen grundades 1965 och är en ideell förening som arbetar för att kunna erbjuda barn- och ungdomsgymnastik i Rottne samt ett brett utbud av gruppträning för vuxna. Det är en liten förening och ju fler som hjälps åt desto bättre kan föreningen bli.
Är du intresserad av att engagera dig i vår förening, tveka inte på att höra av dig.